Przystąpienie Indonezji do Międzynarodowej Konwencji Opiumowej, podpisanej w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r., zmienionej Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.73.373

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 grudnia 1958 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 28 listopada 1958 r.
w sprawie przystąpienia Indonezji do Międzynarodowej Konwencji Opiumowej, podpisanej w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r., zmienionej Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości na podstawie notyfikacji Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, że dnia 29 maja 1958 r. Rząd Indonezji złożył Rządowi Holandii dokument przystąpienia do Międzynarodowej Konwencji Opiumowej, podpisanej w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r. (Dz. U. z 1923 r. Nr 9, poz. 55), zmienionej Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r. (Dz. U. z 1952 r. Nr 9, poz. 50).