Przystąpienie Indji do międzynarodowej konwencji, dotyczącej ochrony utworów literackich i artystycznych, podpisanej w Bernie dnia 9 września 1886 roku, przejrzanej w Berlinie 13 listopada 1908 roku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.81.720

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 września 1928 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 17 sierpnia 1928 r.
w sprawie przystąpienia Indji do międzynarodowej konwencji, dotyczącej ochrony utworów literackich i artystycznych, podpisanej w Bernie dnia 9 września 1886 roku, przejrzanej w Berlinie 13 listopada 1908 roku.

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie z komunikatem Rządu Szwajcarskiego z dnia 14 maja 1928 roku, że w dniu 23 kwietnia 1928 r. dokonane zostało przystąpienie Indji do międzynarodowej konwencji, dotyczącej ochrony utworów literackich i artystycznych, podpisanej w Bernie dnia 9 września 1886 r., przejrzanej w Berlinie 13 listopada 1908 roku (Dz. U. R. P. z 1922 r. Nr. 3, poz. 16), w charakterze strony umawiającej się.