Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.29.178

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 lipca 1966 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 17 lipca 1966 r.
w sprawie przystąpienia Hondurasu do Konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 61 Konwencji genewskiej o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych, art. 60 Konwencji genewskiej o polepszeniu losu rannych, chorych i rozbitków sił zbrojnych na morzu, art. 140 Konwencji genewskiej o traktowaniu jeńców wojennych oraz art. 156 Konwencji genewskiej o ochronie osób cywilnych podczas wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r. (Dz. U. z 1956 r. Nr 38, poz. 171), nastąpiło złożenie przez Rząd Hondurasu Rządowi Szwajcarskiemu dokumentu przystąpienia do powyższych konwencji. Przystąpienie to nabrało mocy obowiązującej w sześć miesięcy po dacie złożenia wymienionego dokumentu, to jest dnia 30 czerwca 1966 r.