Przystąpienie Holandii wraz z Indonezją i Antylami Holenderskimi do Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej oraz... - Dz.U.1948.51.407 - OpenLEX

Przystąpienie Holandii wraz z Indonezją i Antylami Holenderskimi do Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej oraz Kolonii hiszpańskich do powyższej Konwencji i do Porozumienia madryckiego dotyczącego zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.51.407

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 listopada 1948 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 29 września 1948 r.
w sprawie przystąpienia Holandii wraz z Indonezją i Antylami Holenderskimi do Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej oraz Kolonii hiszpańskich do powyższej Konwencji i do Porozumienia madryckiego dotyczącego zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 16 i 16 bis Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr 2, poz. 8), zrewidowanej ostatnio w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., zostało notyfikowane Rządowi Polskiemu przystąpienie Holandii wraz z Indonezją i Antylami Holenderskimi do powyższej Konwencji z ważnością od dnia 5 sierpnia 1948 r.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 16 bis Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. i art. 6 Porozumienia madryckiego dotyczącego zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów z dnia 14 kwietnia 1891 r. (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr 47, poz. 446) w redakcji Haskiej z dnia 6 listopada 1925 r. Kolonie hiszpańskie przystąpiły do powyższej Konwencji i Porozumienia dnia 15 grudnia 1947 r.