Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.3.9

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 stycznia 1962 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 30 listopada 1961 r.
dotyczące przystąpienia Hiszpanii do Porozumienia w sprawie znakowania robót na drogach, wnoszącego zmianę do Porozumienia Europejskiego z dnia 16 września 1950 r., uzupełniającego Konwencję z 1949 r. o ruchu drogowym i Protokół z 1949 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, podpisanego w Genewie dnia 16 grudnia 1955 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 2 Porozumienia w sprawie znakowania robót na drogach, wnoszącego zmianę do Porozumienia Europejskiego z dnia 16 września 1950 r., uzupełniającego Konwencję z 1949 r. o ruchu drogowym i Protokół z 1949 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, podpisanego w Genewie dnia 16 grudnia 1955 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 54, poz. 323), Hiszpania złożyła dnia 9 czerwca 1960 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych swój dokument przystąpienia do powyższego Porozumienia.