Przystąpienie Hiszpanii do Porozumienia Europejskiego uzupełniającego Konwencję o ruchu drogowym i Protokół w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 19 września 1949 r., podpisanego w Genewie dnia 16 września 1950 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.61.339

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 1961 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 30 listopada 1961 r.
dotyczące przystąpienia Hiszpanii do Porozumienia Europejskiego uzupełniającego Konwencję o ruchu drogowym i Protokół w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 19 września 1949 r., podpisanego w Genewie dnia 16 września 1950 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 2 paragraf 2 Porozumienia Europejskiego uzupełniającego Konwencję o ruchu drogowym i Protokół w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 19 września 1949 r., podpisanego w Genewie dnia 16 września 1950 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 54, poz. 322), Hiszpania złożyła dnia 9 czerwca 1960 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych swój dokument przystąpienia do powyższego Porozumienia.