Przystąpienie Haiti do międzynarodowej konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących zajęcia zabezpieczającego statków powietrznych, podpisanej w Rzymie dnia 29 maja 1933 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.31.155

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lipca 1961 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 4 lipca 1961 r.
w sprawie przystąpienia Haiti do międzynarodowej konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących zajęcia zabezpieczającego statków powietrznych, podpisanej w Rzymie dnia 29 maja 1933 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 11 międzynarodowej konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących zajęcia zabezpieczającego statków powietrznych, podpisanej w Rzymie dnia 29 maja 1933 r. (Dz. U. z 1937 r. Nr 74, poz. 540), nastąpiło dnia 19 stycznia 1961 r. przystąpienie Haiti do powyższej konwencji.