Przystąpienie Haiti do Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad odnoszących się do przywilejów i hipotek morskich, podpisanej wraz z Protokołem podpisania w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.28.192

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 lipca 1965 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 12 czerwca 1965 r.
w sprawie przystąpienia Haiti do Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad odnoszących się do przywilejów i hipotek morskich, podpisanej wraz z Protokołem podpisania w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 18 Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad odnoszących się do przywilejów i hipotek morskich, podpisanej wraz z Protokołem podpisania w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r. (Dz. U. z 1937 r. Nr 33, poz. 260), Rząd Haiti złożył Rządowi Belgijskiemu dnia 19 marca 1965 r. dokument przystąpienia do powyższej konwencji wraz z protokołem podpisania.