Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.30.148

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 lipca 1967 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 11 lipca 1967 r.
dotyczące przystąpienia Finlandii do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, sporządzonej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 33 ustęp 4 Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, sporządzonej w Genewie dnia 18 maja 1956 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 60, poz. 357), został złożony dnia 23 maja 1967 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dokument przystąpienia Finlandii do powyższej konwencji.
Zgodnie z artykułem 34 ustęp 2 konwencji wejdzie ona w życie w stosunku do Finlandii dnia 21 sierpnia 1967 r.