Przystąpienie Filipin i Księstwa Monaco do Konwencji o traktowaniu jeńców wojennych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.25.174

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 maja 1948 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 23 kwietnia 1948 r.
w sprawie przystąpienia Filipin i Księstwa Monaco do Konwencji o traktowaniu jeńców wojennych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 94 Konwencji o traktowaniu jeńców wojennych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r. (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr 103, poz. 866), zostały zgłoszone Rządowi Szwajcarskiemu przystąpienia od powyższej Konwencji: Filipin dnia 1 kwietnia 1947 r. oraz Księstwa Monaco dnia 17 marca 1948 r.