Przystąpienie do Konwencji, dotyczącej międzynarodowej wymiany dokumentów urzędowych oraz wydawnictw naukowych i literackich, podpisanej w Brukseli dnia 15 marca 1886 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.36.379

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 kwietnia 1924 r.

USTAWA
z dnia 1 kwietnia 1924 r.
w przedmiocie przystąpienia do konwencji, dotyczącej międzynarodowej wymiany dokumentów urzędowych oraz wydawnictw naukowych i literackich, podpisanej w Brukseli dnia 15 marca 1886 roku.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszani ustawę następującej treści:

Wyraża się zgodą na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdzenia przystąpienia do konwencji, dotyczącej międzynarodowej wymiany dokumentów urzędowych oraz wydawnictw naukowych i literackich, podpisanej w Brukseli dnia 15 marca 1886 r.

Wykonanie niniejszej ustawy i konwencji poleca się Ministrowi Spraw Zagranicznych.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.