Dziennik Ustaw

Dz. Praw Kr. Pol.1918.13.27

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 1918 r.

DEKRET
o przystąpieniu do formowania narodowej armji regularnej.

My, RADA REGENCYJNA KRÓLESTWA POLSKIEGO, postanowiliśmy i stanowimy:
W związku z dekretem naszym z dnia 12 października 1918 r. o przejściu Władzy Zwierzchniej nad wojskiem polskiem w Nasze ręce przystąpić do formowania narodowej armji regularnej na podstawie Tymczasowej Ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej, którą równocześnie ogłaszamy, poruczając Naszemu rządowi bezzwłoczne jej wykonanie.

Dan w Warszawie, dnia 27 października 1918 roku.