Przystąpienie Austrji do konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu drogowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.2.14

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 stycznia 1931 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 23 października 1930 r.
w sprawie przystąpienia Austrji do konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu drogowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie z odnośnym komunikatem Rządu Francuskiego, że Rząd Austrjacki zgłosił w dniu 1 września 1930 r. przystąpienie do konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu drogowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. (Dz. U. R. P. z 1930 r. Nr. 21, poz. 179).