Przystąpienie Australji, terytoriów Papua, wyspy Norfolk i brytyjskich terytoriów mandatowych Nowej Gwinei i Nauru do konwencji między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i Jego Królewską Mością, odnośnie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji, w przedmiocie postępowania w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Warszawie, dnia 26 sierpnia 1931 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.4.31

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 stycznia 1934 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 5 grudnia 1933 r.
w sprawie przystąpienia Australji, terytorjów Papua, wyspy Norfolk i brytyjskich terytorjów mandatowych Nowej Gwinei i Nauru do konwencji między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i Jego Królewską Mością, odnośnie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji, w przedmiocie postępowania w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Warszawie, dnia 26 sierpnia 1931 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że zgodnie z punktami a) i c) artykułu 17 konwencji między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Jego Królewską Mością odnośnie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji, w przedmiocie postępowania w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1931 r. (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 55, poz. 533), Ambasador Jego Królewskiej Mości Brytyjskiej w Warszawie notą z dnia 8 listopada 1933 r. powiadomił Rząd Polski o przystąpieniu Jego Królewskiej Mości Brytyjskiej do wymienionej konwencji odnośnie dla Związku Australijskiego, terytorjów Papua i wyspy Norfolk, oraz terytorjów mandatowych brytyjskich Nowej Gwinei i Nauru.
Równocześnie podaje się do wiadomości, że władzami, do których mają być przesyłane wnioski o doręczenie lub pisma rekwizycyjne są:

w Nowej Południowej Walji - Pierwszy Notarjusz Sądu Najwyższego w Sydney.

(The Prothonotary, Supreme Court, Sydney).

w Victorji - Pierwszy Notarjusz Sądu w Melbourne.

(The Prothonotary, Law Courts, Melbourne).

w Queensland - Pisarz Sądu Najwyższego w Brisbane.

(The Registrar, Supreme Court, Brisbane).

w Południowej Australji - Prezes Sądu Najwyższego w Adelaide.

(The Master of the Supreme Court, Adelaide).

w Zachodniej Australji - Prezes Sądu Najwyższego w Perth.

(The Master of the Supreme Court, Perth).

w Tasmanji - Pisarz Sądu Najwyższego w Hobart.

(The Registrar, Supreme Court, Hobart).

w Terytorjum Północnem - Sędzia Sądu Najwyższego w Darwin.

(The Judge of the Supreme Court, Darwin).

w Terytorjum Siedziby Rządu - Sekretarz Sądu w Canberra.

(The Clerk of Petty Sessions, Canberra).

w Papua - Pisarz Sądu Centralnego w Port Moresby.

(The Registrar, Central Court, Port Moresby).

na Wyspie Norfolk - Pisarz Sądu, Wyspa Norfolk.

(The Registrar, Magistrate's Court Norfolk).

w Nowej Gwinei - Pisarz Sądu Centralnego w Rabaul.

(The Registrar, Central Court, Rabaul).

w Nauru - Administrator w Nauru.

(The Administrator, Nauru).

oraz, że językiem, w którym mają być sporządzane odnośne pisma i tłumaczenia jest język angielski.