Przystąpienie Australii do Traktatu Państwowego w sprawie odbudowy niezawisłej i demokratycznej Austrii, podpisanego w Wiedniu dnia 15 maja 1955 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.42.224

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 września 1961 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 12 września 1961 r.
dotyczące przystąpienia Australii do Traktatu Państwowego w sprawie odbudowy niezawisłej i demokratycznej Austrii, podpisanego w Wiedniu dnia 15 maja 1955 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 37 Traktatu Państwowego w sprawie odbudowy niezawisłej i demokratycznej Austrii, podpisanego w Wiedniu dnia 15 maja 1955 r. (Dz. U. z 1957 r. Nr 19, poz. 94), złożony został Rządowi Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich dnia 10 sierpnia 1961 r. dokument przystąpienia Australii do powyższego Traktatu.