Przystąpienie Arabii Saudyjskiej do Międzynarodowego porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla Zwalczania Epizootii, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.9.102

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 kwietnia 1971 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 31 marca 1971 r.
w sprawie przystąpienia Arabii Saudyjskiej do Międzynarodowego porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla Zwalczania Epizootii, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 6 Międzynarodowego porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla Zwalczania Epizootii, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r. (Dz. U. z 1925 r. Nr 108, poz. 767), został złożony Rządowi Francuskiemu dnia 22 lutego 1971 r. dokument przystąpienia Arabii Saudyjskiej do powyższego Porozumienia.
Porozumienie to weszło w życie w stosunku do Arabii Saudyjskiej dnia 22 lutego 1971 r.