Przystąpienie Arabii Saudyjskiej do Konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.35.211

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 września 1973 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 18 sierpnia 1973 r.
dotyczące przystąpienia Arabii Saudyjskiej do Konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 11 Konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r. (Dz. U. z 1931 r. Nr 4, poz. 21), został złożony Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 5 lipca 1973 r. dokument przystąpienia Arabii Saudyjskiej do powyższej konwencji.
Zgodnie z artykułem 12 powyższej Konwencji weszła ona w życie w stosunku do Arabii Saudyjskiej w dniu złożenia dokumentu przystąpienia.