Dziennik Ustaw

Dz. Praw Kr. Pol.1918.4.6

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 grudnia 1918 r.
Art.  6.

O dopełnieniu aktu przysięgi sporządzony będzie protokuł, zawierający datę, imię i nazwisko osoby składającej przysięgę, oznaczenie obejmowanego urzędu oraz dosłowny tekst roty przysięgi. Protokuł ten ma podpisać osoba składająca przysięgę oraz osoby, uczestniczące w myśl zasad art. 3 przepisów niniejszych w charakterze urzędowym w akcie wykonywania przysięgi.