Dziennik Ustaw

Dz. Praw Kr. Pol.1918.4.6

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 grudnia 1918 r.
Art.  4.

Władza lub osoba, wobec której przysięga ma być złożona, może powołać do jej odebrania urzędnika lub osobę duchowną tego wyznania, do którego należy składający przysięgę; wykonanie przysięgi odbędzie się zawsze wobec osób, wymienionych w artykule poprzednim.