Dziennik Ustaw

Dz. Praw Kr. Pol.1918.4.6

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 grudnia 1918 r.
Art.  3.

Ministrowie Państwa Polskiego składają przysięgą wobec władzy, która ich mianowała, lub umocowanego delegata tej władzy. Prezesi Sądu Najwyższego, tudzież Sądów Apelacyjnych i Okręgowych - wobec Ministra Sprawiedliwości; Sędziowie - wobec prezesa właściwego Sądu; Urzędnicy wszelkich stopni-wobec osoby, która ich mianowała lub zwierzchnika właściwego urzędu; Adwokaci - wobec właściwej Rady Adwokackiej lub Sądu, pełniącego zastępczo jej funkcje.