§ 1. - Przypadki, w których nie ma konieczności ustanawiania przedstawiciela podatkowego. - Dz.U.2011.136.796 - OpenLEX

§ 1. - Przypadki, w których nie ma konieczności ustanawiania przedstawiciela podatkowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.136.796

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2011 r.
§  1.
Obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego nie występuje w przypadku, gdy podatnikiem wykonującym czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jest podmiot posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.