Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.20.108

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 marca 1920 r.
Art.  8.

Winni niestosowania się do rozporządzenia niniejszego podlegają karom, przewidzianym w art. 10 ustawy z dnia 18 listopada 1919 roku o obrocie ziemiopłodami w roku gospodarczym 1919/20 (Dziennik Ustaw R. P. r. 1919 № 89, poz. 485).