Przymusowe wywłaszczenie gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod budowę kolei państwowej Łuck-Stojanów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.69.612

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 sierpnia 1927 r.

ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 29 lipca 1927 r.
o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod budowę kolei państwowej Łuck-Stojanów.

Na mocy art. 1, 2 i 20 ust. 2 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych o wywłaszczeniu przymusowem na użytek dróg żelaznych i innych dróg komunikacyjnych, lądowych i wodnych oraz wszelkich urządzeń użyteczności publicznej (Dz. P. P. P. № 14, poz. 162) i zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1927 r. zarządzam co następuje:
Przymusowemu wywłaszczeniu na rzecz Skarbu Państwa podlegają grunty, położone w obrębie wsi Ostrów, Gajenka (Hajenka) i Budki Gubińskie, w gm. Czarnków, w pow. łuckim, województwie wołyńskiem, będące własnością osób niżej wymienionych, lub też osób, które je do dnia opisu i zajęcia nabędą, potrzebne pod budowę kolei państwowej Łuck-Stojanów, według planu wywłaszczenia, zatwierdzonego przez Ministerstwo Komunikacji dnia 18 czerwca 1927 r.
L. p.WŁAŚCICIELMiejsce położenia nieruchomościPowierzchnia wywłaszczyć się mająca
z działkihaarm2
rodzaj gruntu
1Gromada WłościankolonjaOstrów1drogagraniczna144
2Dymko Kapica""2rola-470
3Katarzyna Czerwa""3"-1116
4Aleksander Szauda""4"-1385
5Antoni Hlawaczek""5"-1203
6Franciszek Brabec""6"-1292
7Franciszek Jorysz""7"-1790
8Włodzimierz Kasyk""8"-1195
9Wincenty Egert""9"-1168
10Semen Bałasiewicz""10"-521
11Emanuel Prchlik""11"-767
12Teodor Wedral""12"-575
13Franciszek Wedral""13"-703
14Franciszek Egert""14"-1259
15Antoni Nowaczek""15"-1242
16Stanisław Maryszka"Gajenka16"}-5787
"(Hajenka)l6a"}-
""16bdrogapolna-158
17Włodzimierz Kasyk""17rola}-3321
""17a"}-
18Stefan Wilczewski""18"}-625
""18a"}-
""18b"}-
""18c"}-
19Jan Dach""19"}-3712
""19a"}-
""19b"}-
""19c"}-
""19ddrogapolna--70
20Józef Robl syn Wojciecha""20rola-1792
21Anastazja Postrach""21"}-1310
""21a"}-
22Józef Robi syn Ignacego""22"}-3018
""22a"}-
""22b"}-
23Andrzej Draban""23"}-1213
""23a"}-
24Włodzimierz Kalisz""24"}-1860
""24a"}-
25Józef Szwajger syn JanawieśBudkiGubińskie26rola}-4972
26a"}
26b"}
26Jan Waniak"""27"}3150
27a"}
27Józef Szwajger syn Jana"""28"}-5184
"""28a"}
"""28b"}
28Antoni Sikora"""29"-1020
29Adela Sikora"""30"-879
30Maksym Wiśniewski"""31"-386
31Anna Sobczyńska"""32"-1085
32Mikołaj Sobczyński"""33budowl.-780
33Jarosław Szwajger"""35rola-1670
34Władysław Szwajger"""36"-1822
35Aleksander Bogdanowicz"""37"-1024
36Karol Bogdanowicz"""38"-714
37Antoni Bogdanowicz"""39"-980
38Stefan Sytar"""40"-1221
39Stefan Sytar i Abraham Kleiner"""40a"-30
40Abraham Kleiner"""41"-1010
41Jakób Nejedło"""42"-2119
42Antoni Nejedło"""43"-847
43Józef Holec"""44"-1747
44Władysław Szwajger"""45"-1413
45Kamil Wydral"""46"1468
46Bogumił Batja"""47"-1008
47Józef Haber"""25"398
Przymusowemu wywłaszczeniu na rzecz Skarbu Państwa podlegają również: a) wszystkie budynki, znajdujące się na gruntach wymienionych w § 1, mianowicie: budynki mieszkalne i gospodarcze Mikołaja Sobczyńskiego, znajdujące się na jego gruncie oznaczonym na planie № 33, magazyn zbożowy Józefa Wałacha, zamieszkałego we wsi Budki Gubińskie, znajdujący się na gruncie Jarosława Szwajgiera, oznaczonym na planie № 35, magazyn zbożowy Abrahama Klejnera, znajdujący się na jego gruncie, oznaczonym na planie № 41; b) budynek gospodarczy Adeli Sikorowej, znajdujący się poza pasem wywłaszczenia lecz w pasie ogniowym na gruncie jej, oznaczonym na planie № 30.
Grunty i budynki wymienione w §§ 1 i 2 niniejszego zarządzenia podlegają natychmiastowemu zajęciu po dokonaniu opisu.
Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Ministrowi Komunikacji.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie i dniem ogłoszenia.