Przymusowe umieszczanie w przytułkach i domach pracy przymusowej w województwie łódzkim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.38.321

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 czerwca 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 21 maja 1938 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w sprawie przymusowego umieszczania w przytułkach i domach pracy przymusowej w województwie łódzkim.

Na podstawie art. 34 ust. (2) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 października 1927 r. o zwalczaniu żebractwa i włóczęgostwa (Dz. U. R. P. Nr 92, poz. 823) zarządzam co następuje:
Postanowienia rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 października 1927 r. o zwalczaniu żebractwa i włóczęgostwa (Dz. U. R. P. Nr 92, poz. 823) dotyczące przymusowego umieszczania w przytułkach i domach pracy przymusowej będą wykonywane na obszarze województwa łódzkiego.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w mieście Łodzi z dniem 1 czerwca 1938 r., na pozostałym zaś obszarze województwa łódzkiego - z dniem 1 czerwca 1940 r.