§ 15. - Przymusowa organizacja obrotu zagranicznego olejem skalnym i produktami naftowemi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.89.754

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 maja 1935 r.
§  15.
Od chwili rozpoczęcia działalności organizacji "Polski Eksport Naftowy" wszelki obrót zagraniczny produktami naftowemi, poza organizacją, jest wzbroniony.