§ 13. - Przymusowa organizacja obrotu zagranicznego olejem skalnym i produktami naftowemi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.89.754

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 maja 1935 r.
§  13.
Sposób udzielania zwolnień w myśl §§ 10 i 11, sposób uiszczania opłat, oraz dysponowania funduszami, powstałemi na zasadzie przepisu § 10 i § 11 niniejszego rozporządzenia reguluje oddzielne rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu.