§ 10. - Przymusowa organizacja obrotu zagranicznego olejem skalnym i produktami naftowemi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.89.754

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 maja 1935 r.
§  10.
Będące w ruchu przedsiębiorstwa rafineryjne, o łącznej wytwórczości do 6.000 tonn rocznie każde, będą mogły zwalniać się od obowiązku, ustalonego w § 8 przez uiszczanie na rzecz popierania wiertnictwa naftowego specjalnych opłat, które będą wynosiły:
a)
dla przedsiębiorstw o wytwórczości do 2.000 tonn rocznie - 45% różnicy między ceną krajową a eksportową danego produktu,
b)
dla przedsiębiorstw o wytwórczości do 4.000 tonn rocznie - 60% tej różnicy,
c)
dla przedsiębiorstw o wytwórczości do 6.000 tonn rocznie - 70% tejże różnicy.