Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.64.395

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 października 1924 r.

USTAWA
z dnia 23 czerwca 1921 r.
o przymusie ubezpieczenia od ognia i o Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych.

Rozdział  I.

Przepisy ogólne.

Art.  1. 1

(uchylony).

Art.  2.

Przymusowi ubezpieczenia od szkód, zrządzonych przez pożar, podlegają w całkowitej sumie oszacowania wszystkie budowle z wyjątkiem:

a) budowli, stanowiących własność Państwa,
b) budowli o wyjątkowym" stopniu niebezpieczeństwa ogniowego, określonych w warunkach polisowych,
c) budowli o charakterze tymczasowym, lub przeznaczonych do rozebrania.

Każdy ubezpieczający się od ognia, podlegający przymusowi ubezpieczenia, ma prawo wymagać ubezpieczenia w całkowitej sumie oszacowania. Oszacowanie powinno odpowiadać istotnej wartości budowli, ustalonej w dacie zawierania umowy.

Art.  3.

Obowiązkowi ubezpieczenia od ognia w Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych, podlegają, do wysokości 2/3 części oszacowania części spalnych, wszystkie budowle, z wyjątkiem budowli fabrycznych i przemysłowych (według określenia ustaw przemysłowych i podatkowych).

Art.  4. 2

W zakresie ubezpieczeń ruchomości rolnych od ognia, plonów od gradobicia, oraz żywego inwentarza od pomoru, służy poszczególnym sejmikom powiatowym, względnie radom powiatowym, prawo uchwalenia przymusu.

Art.  5. 3

(uchylony).

Art.  6. 4

(uchylony).

Art.  7. 5

(uchylony).

Art.  8. 6

(uchylony).

Art.  9. 7

(uchylony).

Art.  10. 8

(uchylony).

Art.  11. 9

(uchylony).

Art.  12. 10

(uchylony).

Art.  13. 11

(uchylony).

Art.  14. 12

(uchylony).

Art.  15. 13

(uchylony).

Art.  17. 15

(uchylony).

Art.  18. 16

(uchylony).

Art.  19. 17

(uchylony).

Art.  20. 18

(uchylony).

Art.  21. 19

(uchylony).

Art.  22. 20

(uchylony).

Art.  23. 21

(uchylony).

Art.  24. 22

(uchylony).

Art.  25. 23

(uchylony).

Art.  26. 24

(uchylony).

Art.  27. 25

(uchylony).

Art.  28. 26

(uchylony).

Art.  29. 27

(uchylony).

Art.  30. 28

(uchylony).

Art.  31. 29

(uchylony).

Art.  32. 30

(uchylony).

Art.  33. 31

(uchylony).

Art.  34. 32

(uchylony).

Art.  38. 36

(uchylony).

Przepisy przejściowe.

Art.  39.

Wszelkie dotychczasowe zobowiązania, z tytułu poboru składek ogniowych i wypłat odszkodowań pogorzelowych, tudzież wszelkie aktywa i pasywa Ubezpieczeń Wzajemnych budowli od ognia w b. Królestwie Kongresowem, z chwilą otrzymania mocy obowiązującej przez niniejszą ustawę - przechodzą na Polską Dyrekcję Ubezpieczeń Wzajemnych.

Art.  40.

Z chwilą wejścia w życie niniejszej ustawy przestają obowiązywać dotychczasowe przepisy, dotyczące .ubezpieczeń publiczno państwowych, a w szczególności dla b. zaboru rosyjskiego przestaje obowiązywać ustawa z dnia 10 czerwca 1900 r. o Ubezpieczeniach Wzajemnych budowli od ognia w b. Królestwie Polskiem (Zbiór Praw Tom XII, Część I, wydanie z 1908 r.), tudzież dekret Naczelnika Państwa z dnia 7 lutego (919 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych dla Ubezpieczeń Wzajemnych budowli od ognia w b. Królestwie Polskiem (Dz. P. № 14, poz. 190).

Art.  41. 37

(uchylony).

Art.  42. 38

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi Skarbu.

Przejęcie przez Polską Dyrekcję Ubezpieczeń Wzajemnych ubezpieczeń budowli od ognia, na które zawarto umowy przed wejściem w życie niniejszej ustawy, może nastąpić dopiero po upływie czasu, na jaki umowy te zostały zawarte, lub też po ich rozwiązaniu w myśl warunków polisowych. Od tego czasu rozpoczyna się obowiązek ubezpieczenia w Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych.

1 Art. 1 uchylony przez § 78 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1924 r. o reorganizacji Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych (Dz.U.24.92.862) z dniem 22 października 1924 r.
2 Art. 4 zmieniony przez § 78 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1924 r. o reorganizacji Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych (Dz.U.24.92.862) z dniem 22 października 1924 r.
3 Art. 5 uchylony przez § 78 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1924 r. o reorganizacji Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych (Dz.U.24.92.862) z dniem 22 października 1924 r.
4 Art. 6 uchylony przez § 78 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1924 r. o reorganizacji Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych (Dz.U.24.92.862) z dniem 22 października 1924 r.
5 Art. 7 uchylony przez § 78 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1924 r. o reorganizacji Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych (Dz.U.24.92.862) z dniem 22 października 1924 r.
6 Art. 8 uchylony przez § 78 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1924 r. o reorganizacji Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych (Dz.U.24.92.862) z dniem 22 października 1924 r.
7 Art. 9 uchylony przez § 78 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1924 r. o reorganizacji Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych (Dz.U.24.92.862) z dniem 22 października 1924 r.
8 Art. 10 uchylony przez § 78 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1924 r. o reorganizacji Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych (Dz.U.24.92.862) z dniem 22 października 1924 r.
9 Art. 11 uchylony przez § 78 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1924 r. o reorganizacji Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych (Dz.U.24.92.862) z dniem 22 października 1924 r.
10 Art. 12 uchylony przez § 78 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1924 r. o reorganizacji Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych (Dz.U.24.92.862) z dniem 22 października 1924 r.
11 Art. 13 uchylony przez § 78 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1924 r. o reorganizacji Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych (Dz.U.24.92.862) z dniem 22 października 1924 r.
12 Art. 14 uchylony przez § 78 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1924 r. o reorganizacji Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych (Dz.U.24.92.862) z dniem 22 października 1924 r.
13 Art. 15 uchylony przez § 78 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1924 r. o reorganizacji Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych (Dz.U.24.92.862) z dniem 22 października 1924 r.
14 Art. 16 uchylony przez § 78 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1924 r. o reorganizacji Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych (Dz.U.24.92.862) z dniem 22 października 1924 r.
15 Art. 17 uchylony przez § 78 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1924 r. o reorganizacji Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych (Dz.U.24.92.862) z dniem 22 października 1924 r.
16 Art. 18 uchylony przez § 78 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1924 r. o reorganizacji Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych (Dz.U.24.92.862) z dniem 22 października 1924 r.
17 Art. 19 uchylony przez § 78 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1924 r. o reorganizacji Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych (Dz.U.24.92.862) z dniem 22 października 1924 r.
18 Art. 20 uchylony przez § 78 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1924 r. o reorganizacji Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych (Dz.U.24.92.862) z dniem 22 października 1924 r.
19 Art. 21 uchylony przez § 78 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1924 r. o reorganizacji Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych (Dz.U.24.92.862) z dniem 22 października 1924 r.
20 Art. 22 uchylony przez § 78 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1924 r. o reorganizacji Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych (Dz.U.24.92.862) z dniem 22 października 1924 r.
21 Art. 23 uchylony przez § 78 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1924 r. o reorganizacji Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych (Dz.U.24.92.862) z dniem 22 października 1924 r.
22 Art. 24 uchylony przez § 78 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1924 r. o reorganizacji Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych (Dz.U.24.92.862) z dniem 22 października 1924 r.
23 Art. 25 uchylony przez § 78 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1924 r. o reorganizacji Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych (Dz.U.24.92.862) z dniem 22 października 1924 r.
24 Art. 26 uchylony przez § 78 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1924 r. o reorganizacji Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych (Dz.U.24.92.862) z dniem 22 października 1924 r.
25 Art. 27 uchylony przez § 78 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1924 r. o reorganizacji Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych (Dz.U.24.92.862) z dniem 22 października 1924 r.
26 Art. 28 uchylony przez § 78 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1924 r. o reorganizacji Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych (Dz.U.24.92.862) z dniem 22 października 1924 r.
27 Art. 29 uchylony przez § 78 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1924 r. o reorganizacji Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych (Dz.U.24.92.862) z dniem 22 października 1924 r.
28 Art. 30 uchylony przez § 78 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1924 r. o reorganizacji Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych (Dz.U.24.92.862) z dniem 22 października 1924 r.
29 Art. 31 uchylony przez § 78 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1924 r. o reorganizacji Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych (Dz.U.24.92.862) z dniem 22 października 1924 r.
30 Art. 32 uchylony przez § 78 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1924 r. o reorganizacji Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych (Dz.U.24.92.862) z dniem 22 października 1924 r.
31 Art. 33 uchylony przez § 78 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1924 r. o reorganizacji Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych (Dz.U.24.92.862) z dniem 22 października 1924 r.
32 Art. 34 uchylony przez § 78 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1924 r. o reorganizacji Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych (Dz.U.24.92.862) z dniem 22 października 1924 r.
33 Art. 35 uchylony przez § 78 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1924 r. o reorganizacji Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych (Dz.U.24.92.862) z dniem 22 października 1924 r.
34 Art. 36 uchylony przez § 78 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1924 r. o reorganizacji Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych (Dz.U.24.92.862) z dniem 22 października 1924 r.
35 Art. 37 uchylony przez § 78 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1924 r. o reorganizacji Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych (Dz.U.24.92.862) z dniem 22 października 1924 r.
36 Art. 38 uchylony przez § 78 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1924 r. o reorganizacji Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych (Dz.U.24.92.862) z dniem 22 października 1924 r.
37 Art. 41 uchylony przez § 78 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1924 r. o reorganizacji Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych (Dz.U.24.92.862) z dniem 22 października 1924 r.
38 Art. 42 zmieniony przez § 78 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1924 r. o reorganizacji Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych (Dz.U.24.92.862) z dniem 22 października 1924 r.