Przykładowy wykaz wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie. - Dz.U.2013.1274 - OpenLEX

Przykładowy wykaz wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1274

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 października 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 22 października 2013 r.
w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie 2

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa przykładowy wykaz wyrobów, w tym części składowych opakowań oraz złączonych z wyrobem elementów pomocniczych, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie.
Wykaz, o którym mowa w § 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

ZAŁĄCZNIK

PRZYKŁADOWY WYKAZ WYROBÓW, W TYM CZĘŚCI SKŁADOWYCH OPAKOWAŃ ORAZ ZŁĄCZONYCH Z WYROBEM ELEMENTÓW POMOCNICZYCH, KTÓRE UZNAJE SIĘ ALBO NIE UZNAJE SIĘ ZA OPAKOWANIE

1. Wyroby stanowiące integralną część produktu oraz niezbędne do przechowywania, utrzymywania lub zabezpieczania produktu przez cały cykl i okres funkcjonowania:

1) opakowania:

a) pudełka po słodyczach,

b) folia pokrywająca opakowania płyt CD,

c) torebki do wysyłania pocztą katalogów i czasopism (z zawartością),

d) ozdobne podkładki pod ciasta sprzedawane z ciastem,

e) rolki, tuby oraz cylindry, wokół których nawijany jest giętki materiał (np. folia z tworzywa sztucznego, aluminium, papier), z wyjątkiem rolek, tub i cylindrów będących częścią urządzeń produkcyjnych i nieużywanych do prezentacji produktów w opakowaniach detalicznych,

f) doniczki kwiatowe przeznaczone wyłącznie do sprzedaży i transportu roślin, a nie do uprawy roślin,

g) szklane butelki do roztworów do iniekcji,

h) szpule na płyty CD (sprzedawane z płytami CD, nieprzeznaczone do przechowywania płyt),

i) wieszaki na ubrania (sprzedawane z ubraniami),

j) pudełka od zapałek,

k) opakowania zapewniające sterylność (torby, tacki i materiały niezbędne do zachowania sterylności produktu),

l) kapsułki do urządzeń do przygotowywania napojów (np. z kawą, kakao, mlekiem), które są puste po użyciu,

m) stalowe butle wielokrotnego użytku używane do różnych rodzajów gazu, z wyłączeniem gaśnic;

2) wyroby niebędące opakowaniami:

a) doniczki kwiatowe stałe,

b) pudełka na narzędzia,

c) torebki herbaty,

d) warstwy wosku pokrywające ser,

e) osłonki wyrobów wędliniarskich,

f) wieszaki na ubrania (sprzedawane oddzielnie),

g) kapsułki z kawą do ekspresów kapsułkowych, foliowe opakowania po kawie oraz papierowe saszetki z kawą wyrzucane razem ze zużytą kawą,

h) wkłady do drukarek,

i) opakowania na płyty CD, DVD i kasety wideo (sprzedawane razem z płytami CD, DVD lub kasetami wideo),

j) szpule na płyty CD (sprzedawane puste, przeznaczone do wykorzystywania do przechowywania płyt),

k) rozpuszczalne torebki na detergenty,

l) znicze nagrobne (pojemniki na świeczki),

m) ręczny młynek (stanowiący część pojemnika wielokrotnego użytku, np. młynek do pieprzu do wielokrotnego napełniania).

2. Wyroby wytworzone i przeznaczone do wypełniania w punkcie sprzedaży oraz wyroby jednorazowego użytku - sprzedane, wypełnione, wytworzone lub przeznaczone do wypełniania w punkcie sprzedaży:

1) opakowania:

a) papierowe i wykonane z tworzywa sztucznego torby na zakupy,

b) jednorazowe talerze i kubki,

c) folia spożywcza,

d) torebki na kanapki,

e) folia aluminiowa,

f) folia plastikowa na ubrania wyczyszczone w pralniach;

2) wyroby niebędące opakowaniami:

a) mieszadełka do napojów,

b) jednorazowe sztućce,

c) papier do pakowania (sprzedawany oddzielnie),

d) papierowe formy do ciasta (sprzedawane puste),

e) ozdobne podkładki pod ciasta sprzedawane oddzielnie.

3. Wyroby, części składowe opakowań oraz złączone z opakowaniem elementy pomocnicze, spełniające funkcje opakowań:

1) opakowania - etykiety powiązane bezpośrednio lub dołączone do produktu;

2) elementy opakowań:

a) szczoteczka do nakładania tuszu do rzęs stanowiąca część zamknięcia opakowania,

b) przylepne etykiety przyczepione do innego wyrobu opakowaniowego,

c) zszywki,

d) koszulki foliowe,

e) miarka stanowiąca element zamknięcia pojemnika na detergenty,

f) ręczny młynek (stanowiący część pojemnika jednorazowego użytku wypełnionego produktem, np. młynek do pieprzu wypełniony pieprzem);

3) wyroby niebędące opakowaniami - identyfikatory RFID.

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).
2 Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień dyrektywy Komisji 2013/2/UE z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniającej załącznik I do dyrektywy 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz. Urz. UE L 37 z 08.02.2013, str. 10).