§ 7. - Przyjmowanie przed terminem płatności podatków zaliczek waloryzacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.133.1105

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1923 r.
§  7.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 2 dn. 1 stycznia 1924 r.