§ 6. - Przyjmowanie przed terminem płatności podatków zaliczek waloryzacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.133.1105

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1923 r.
§  6.
W razie, gdyby wpłacona zaliczka przewyższała wymiar właściwego podatku lub gdyby płatnik został zwolniony od tego podatku, nadpłaty zalicza się na poczet podatku tego samego rodzaju w innym okresie lub na inny podatek w tym samym okresie budżetowym. Zwroty wpłat zaliczek nie mogą być dokonywane.