§ 5. - Przyjmowanie przed terminem płatności podatków zaliczek waloryzacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.133.1105

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1923 r.
§  5.
Urzędy wymiarowe prowadzą ewidencję wpłaconych na poczet podatków zaliczek, a po założeniu ksiąg bierczych przenoszą uiszczenia do tych ksiąg w kwotach, zarachowanych przez kasę.