§ 2. - Przyjmowanie przed terminem płatności podatków zaliczek waloryzacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.133.1105

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1923 r.
§  2.
Na wpłaty zaliczek na podatki kasy wydają specjalne pokwitowania z nową serją i odrębną numeracją. Kwity te oznaczone są napisem "wpłata zaliczki".

Na każdy rodzaj podatków wydaje kasa osobny kwit.