Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.593

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 marca 2017 r.
§  1.  Przyjmuje się zestaw celów środowiskowych dla wód morskich, który stanowi załącznik do rozporządzenia.