Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.20.163

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 marca 1922 r.

UCHWAŁA
SEJMU USTAWODAWCZEGO
z dnia 24 marca 1922 r.
w sprawie przyjęcia w skład Sejmu Ustawodawczego Delegacji Sejmu Wileńskiego.

Sejm Ustawodawczy uznaje 20 członków Delegacji Sejmu Wileńskiego za posłów do Sejmu Ustawodawczego, oraz 20 ich zastępców za zastępców posłów, którzy wejdą w skład Sejmu Ustawodawczego w razie wygaśnięcia lub złożenia mandatu przez tego, kogo zastępują.
Uchwała ta ma być ogłoszoną w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i wchodzi w życie z dniem 24 marca 1922 r.