Przyjęcie przez szereg krajów Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.42.222

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 września 1961 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 12 września 1961 r.
w sprawie przyjęcia przez szereg krajów Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 79 lit. b) Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. (Dz. U. z 1948 r. Nr 61, poz. 477), następujące kraje przyjęły Konstytucję Światowej Organizacji Zdrowia:
Republika Gabon dnia 21 listopada 1960 r.

Republika Niger dnia 25 listopada 1960 r.

Republika Czad dnia 1 stycznia 1961 r.

Republika Cypr dnia 16 stycznia 1961 r.

Republika Malgaska dnia 16 stycznia 1961 r.

Republika Somali dnia 26 stycznia 1961 r.