Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.23.175

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 sierpnia 1969 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 11 lipca 1969 r.
w sprawie przyjęcia przez Mauritius Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 79 lit. b) Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. (Dz. U. z 1948 r. Nr 61, poz. 477), Mauritius złożył dnia 9 grudnia 1968 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dokument przyjęcia powyższej Konstytucji.