Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.41.208

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 listopada 1967 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 2 października 1967 r.
w sprawie przyjęcia przez Lesotho Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 79 lit. b) Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. (Dz. U. z 1948 r. Nr 61, poz. 477), złożony został Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dokument przyjęcia powyższej konstytucji przez Lesotho dnia 7 lipca 1967 r.