Przyjęcie przez Honduras i Urugwaj Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.47.362

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 sierpnia 1949 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 30 maja 1949 r.
w sprawie przyjęcia przez Honduras i Urugwaj Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 79 Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. (Dz. U. R. P. z 1948 r. Nr 61, poz. 477) nastąpiło przyjęcie powyższej Konstytucji przez Honduras – dnia 8 kwietnia 1949 r. i przez Urugwaj – dnia 22 kwietnia 1949 r.