Przyjęcie przez Gujanę i Barbados Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.30.150

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 lipca 1967 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 11 lipca 1967 r.
w sprawie przyjęcia przez Gujanę i Barbados Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 79 lit. b) Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. (Dz. U. z 1948 r. Nr 61, poz. 477), złożony został Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dokument przyjęcia powyższej konstytucji przez Gujanę dnia 27 września 1966 r. i przez Barbados dnia 25 kwietnia 1967 r.