Przyjęcie przez Grecję Protokołu o zmianie Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, zawartej w Genewie dnia 12 września 1923 r., podpisanego w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.36.207

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 lipca 1960 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 13 lipca 1960 r.
w sprawie przyjęcia przez Grecję Protokołu o zmianie Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, zawartej w Genewie dnia 12 września 1923 r., podpisanego w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. IV lit. b) Protokołu o zmianie Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, zawartej w Genewie dnia 12 września 1923 r., podpisanego w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r. (Dz. U. z 1951 r. Nr 59, poz. 407), nastąpiło dnia 5 kwietnia 1960 r. złożenie przez Grecję dokumentu przyjęcia powyższego Protokołu.