Przyjęcie Bangladesz, Grenady i Gwinei-Bissau do Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.4.21

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 lutego 1975 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 27 stycznia 1975 r.
w sprawie przyjęcia Bangladesz, Grenady i Gwinei-Bissau do Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 4 Karty Narodów Zjednoczonych, sporządzonej w San Francisco dnia 26 czerwca 1945 r. (Dz. U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90), dnia 17 września 1974 r. zostały przyjęte w poczet członków Organizacji Narodów Zjednoczonych Bangladesz, Grenada i Gwinea-Bissau.