[Naruszenie obowiązku udostępniania danych] - Art. 56. - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki... - Dz.U.2021.1484 t.j. - OpenLEX

Art. 56. - [Naruszenie obowiązku udostępniania danych] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1484 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2021 r.
Art.  56.  [Naruszenie obowiązku udostępniania danych]

Kto, na żądanie służb lub organów, o których mowa w art. 46 ust. 1, nie udostępnia w terminie danych, o których mowa w art. 45 ust. 2 i 3, lub udostępnia dane lub informacje fałszywe,

podlega karze grzywny.