[Naruszenie przez przedsiębiorcę obowiązku przekazania danych inwestorowi] - Art. 55. - Przygotowanie i realizacja inwestycji w... - Dz.U.2021.1484 t.j. - OpenLEX

Art. 55. - [Naruszenie przez przedsiębiorcę obowiązku przekazania danych inwestorowi] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1484 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2021 r.
Art.  55.  [Naruszenie przez przedsiębiorcę obowiązku przekazania danych inwestorowi]

Kto, będąc do tego zobowiązanym, nie wykonał obowiązku przekazania danych, o których mowa w art. 45 ust. 2 i 3,

podlega karze grzywny.