[Naruszenie przez inwestora obowiązku gromadzenia i przechowywania danych przekazanych przez przedsiębiorcę] - Art. 54. -... - Dz.U.2021.1484 t.j. - OpenLEX

Art. 54. - [Naruszenie przez inwestora obowiązku gromadzenia i przechowywania danych przekazanych przez przedsiębiorcę] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1484 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2021 r.
Art.  54.  [Naruszenie przez inwestora obowiązku gromadzenia i przechowywania danych przekazanych przez przedsiębiorcę]
1. 
Kto, będąc do tego zobowiązanym nie wykonał ciążącego na nim obowiązku gromadzenia i przechowywania danych, o których mowa w art. 45,

podlega karze grzywny.

2. 
Tej samej karze podlega ten, kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, o którym mowa w art. 47, umożliwił osobom nieuprawnionym wstęp na teren budowy obiektu energetyki jądrowej.