[Realizacja inwestycji towarzyszącej - odpowiednie stosowanie przepisów ustawy] - Art. 53. - Przygotowanie i realizacja... - Dz.U.2021.1484 t.j. - OpenLEX

Art. 53. - [Realizacja inwestycji towarzyszącej - odpowiednie stosowanie przepisów ustawy] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1484 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2021 r.
Art.  53.  [Realizacja inwestycji towarzyszącej - odpowiednie stosowanie przepisów ustawy]

Do realizacji inwestycji towarzyszących przepisy rozdziałów 2, 4 i 5 stosuje się odpowiednio. Przepisów art. 11-14 i art. 17 nie stosuje się.