[Wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania inwestora wobec służb lub organów] - Art. 48. - Przygotowanie i realizacja... - Dz.U.2021.1484 t.j. - OpenLEX

Art. 48. - [Wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania inwestora wobec służb lub organów] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1484 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2021 r.
Art.  48.  [Wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania inwestora wobec służb lub organów]

Inwestor jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go wobec służb lub organów, o których mowa w art. 46 ust. 1.