[System kontroli dostępu na teren budowy obiektu energetyki jądrowej] - Art. 47. - Przygotowanie i realizacja inwestycji w... - Dz.U.2021.1484 t.j. - OpenLEX

Art. 47. - [System kontroli dostępu na teren budowy obiektu energetyki jądrowej] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1484 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2021 r.
Art.  47.  [System kontroli dostępu na teren budowy obiektu energetyki jądrowej]

Inwestor jest obowiązany do zorganizowania systemu kontroli dostępu na teren budowy obiektu energetyki jądrowej, uniemożliwiający wstęp na ten teren osobom innym niż te, których dane zostały mu przekazane zgodnie z art. 45 ust. 1, osobom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów oraz służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy.