[Gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie danych przekazanych przez przedsiębiorcę] - Art. 46. - Przygotowanie i realizacja... - Dz.U.2021.1484 t.j. - OpenLEX

Art. 46. - [Gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie danych przekazanych przez przedsiębiorcę] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1484 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2021 r.
Art.  46.  [Gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie danych przekazanych przez przedsiębiorcę]
1. 
Inwestor gromadzi i przechowuje dane, o których mowa w art. 45 ust. 2 i 3, w sposób umożliwiający ich udostępnienie na żądanie służb lub organów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów do występowania do administratora zbioru danych osobowych z żądaniem ich przekazania.
2. 
Inwestor udostępnia służbom lub organom, o których mowa w ust. 1, dane, o których mowa w art. 45 ust. 2 i 3, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego żądania.