[Uzupełniające stosowanie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych] - Art. 41. - Przygotowanie i realizacja inwestycji w... - Dz.U.2021.1484 t.j. - OpenLEX

Art. 41. - [Uzupełniające stosowanie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1484 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2021 r.
Art.  41.  [Uzupełniające stosowanie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych]

Do zamówień udzielanych w związku z przygotowaniem, realizacją i finansowaniem inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.